دانشگاه پیام نور واحد بندر دیر
 
قالب وبلاگ
 براساس آنچه در اصلاحیه تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور آمده است . ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان 93 از 14 تیرماه آغاز و تا 22 تیر ادامه خواهد داشت.
ترم تابستان پیام نور حذف و اضافه ندارد و طبق قانون جدید پیام نور هر دانشجو می تواند حداکثر تا سقف ۸ واحد در تابستان انتخاب واحد کنند.
کلیه دروس ارائه شده در ترم تابستان بجز تربیتی بدنی به صورت خودخوان ارائه می شود. شهریه ثابت و شهریه متغیر واحدها به دلیل خودخوان بودن در تابستان نصف می باشد.
امتحانات ترم تابستان 93 پیام نور از 29 مرداد آغاز و در 8 شهریور 93 به پایان خواهد رسید.

[ شنبه هفتم تیر 1393 ] [ 19:50 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
زمان ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مراکز مبدا و مقصد پیام نور از 6 تیر تا 18 تیر 93 می باشد

[ شنبه هفتم تیر 1393 ] [ 19:48 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
دانشجوياني كه با استاد خانم احمدي كلاس دارند لطفا تا تاريخ ۲۸/۲/۹۳ تحقيق عملي خود را به استاد ايميل نمايند .
[ دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 ] [ 11:45 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
قواعد فقه ۱ روز یکشنبه مورخ ۲۱/۲/۹۳ ساعت ۳۰/۱۶ دو قاعده اول

قواعد فقه ۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴/۲/۹۳ ساعت ۳۰/۱۶ دو قاعده اول کتاب

متون فقه ۲ روز دوشنبه ۱۵/۲/۹۳ ساعت ۱۶ سه فصل اول کتاب

متون فقه ۳ روز یکشنبه مورخ ۲۱/۲/۹۳ ساعت ۳۰/۱۶ بحث وصیه

اصول فقه ۲ روز سه شنبه مورخ ۱۶/۲/۹۳ ساعت ۳۰/۱۶ گفتار چهارم کتاب

[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 8:14 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
کنترل تولید و موجودی های ۱ از فصول ۱-۳-۴-۵-۸ روز سه شنبه مورخ ۲/۲/۹۳

اقتصاد مهندسی از فصول ۳-۴-۵-۶-۷ روز سه شنبه مورخ ۲/۲/۹۳

کارگاه ۱ از ۴ فصل اول روز سه شنبه مورخ ۲/۲/۹۳

ارزیابی کاروزمان از تمام فصل دوم  و از فصل چهارم تنها بخش دوم روز سه شنبه مورخ ۲/۲/۹۳

مهندسی ارزش از ۹۵ صفحه اول کتاب روز سه شنبه مورخ ۹/۲/۹۳

برنا مه ریزی حمل و نقل از فصول ۲ و ۳ و۴ روز سه شنبه مورخ ۹/۲/۹۳

طرح ریزی واحد های صنعتی از فصول ۲-۳-۴-۵-۷-۸ روز یکشنبه مورخ ۱۴/۲/۹۳

مهندسی فاکتورهای انسانی از فصول ۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴/۲/۹۳

کلیه امتحانات ساعت ۸ صبح برگزار می گردد .

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 15:34 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
آزمون میانترم درس ارزشیابی آموزشی روز دوشنبه مورخ ۱/۲/۹۳ ساعت ۹ صبح برگزار میگردد

کلاس  درس ارزشیابی آموزشی و پروژه در تاریخ ۱/۲/۹۳ ساعت ۱۲-۸ برگزار می گردد.

[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 10:33 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
کاربرد آزمونها سه شنبه مورخ ۲/۲ از ۸ تا ۱۳

روانشناسی اجتماعی سه شنبه مورخ ۲/۲ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵

کودکان استثنایی سه شنبه مورخ ۲/۲ ساعت ۹ صبح

روانشناسی پویایی گروه یکشنبه مورخ ۱۴/۲ ساعت ۳۰:۹ -۸

روانشناسی اجتماعی یکشنبه مورخ ۱۴/۲ ساعت ۱۵: ۱۱ - ۴۵: ۹

روانشناسی پویایی گروه یکشنبه مورخ ۱۴/۲

کاربرد آزمونها سه شنبه مورخ ۹/۲ ساعت ۸-۱۳

 

[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 9:30 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
کاربرد آزمونها سه شنبه مورخ ۲/۲ از ۸ تا ۱۳

روانشناسی اجتماعی سه شنبه مورخ ۲/۲ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵

کودکان استثنایی سه شنبه مورخ ۲/۲ ساعت ۹ صبح

روانشناسی پویایی گروه یکشنبه مورخ ۱۴/۲ ساعت ۳۰:۹ -۸

روانشناسی اجتماعی یکشنبه مورخ ۱۴/۲ ساعت ۱۵: ۱۱ - ۴۵: ۹

روانشناسی پویایی گروه یکشنبه مورخ ۱۴/۲

کاربرد آزمونها سه شنبه مورخ ۹/۲ ساعت ۸-۱۳

 

[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 9:30 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
آزمون میانترم مبانی علم اقتصاد روز شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد .
[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 9:4 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
كلاس حل تمرين صنعتي ۱ روز جمعه مورخ ۲۹/۱/۹۳ ساعت ۳۰: ۱۱ برگزار مي گردد

كلاس جبراني حسابرسي و حسابداري دولتي روز جمعه مورخ ۲۹/۱/۹۳ ساعت ۱۴ برگزار مي گردد.

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ] [ 8:26 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
كلاسهاي زبان عمومي  گروه ۰۲ استاد خانم امينا از روز سه شنبه به دوشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ بعد از ظهر انتقال يافت .
[ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 ] [ 14:36 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
ميانترم رياضيات پايه و مقدمات آمار ۲ استاد آقاي سهولي مورخ ۳۱/۱/۹۳ روز يكشنبه ساعت ۱۳:۳۰ از فصول ۱-۳ و۴ گرفته مي شود .

[ سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 ] [ 10:1 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
دانشجويان رشته مديريت

آزمون ميانترم كارسنجي روز چهارشنبه مورخ ۳/۲/۹۳ از فصل ۲-۳- و۴ ساعت ۳ بعدازظهر برگزار مي گردد. نيز آزمون ميانترم درس بررشي اقتصادي طرحي - صنعتي مورخ ۱۰/۲/۹۳ از فصل ۱-۲-۳ و۴ روز چهارشنبه ساعت ۱۱:۳۰برگزار مي گردد.

[ سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 ] [ 9:54 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
آزمون ميان ترم مباحث جاري در حسابداري استاد آقاي اسعدي مقدم  روز دوشنبه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۴ بعد از ظهر برگزار مي گردد.
[ دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 ] [ 15:39 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
آزمون ميان ترم مباحث جاري در حسابداري استاد آقاي اسعدي مقدم  روز دوشنبه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۴ بعد از ظهر برگزار مي گردد.
[ دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 ] [ 15:37 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
سه شنبه مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۵-۱۴ آزمون تاريخ قرآن ۱ و تاريخ قرآن ۲ و آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن

و در همان روز و تاريخ ساعت ۱۶-۱۵ تاريخ تفسير ۱ و تاريخ تفسير ۲ و در همان روز و تاريخ ساعت ۱۷-۱۶ تفسير موضوعي ۱ و تفسير موضوعي ۲

چهارشنبه مورخ ۳/۲/۹۳ ساعت ۱۵-۱۴ آزمون علوم قرآني ۱ و علوم قرآني ۲ و در همان روز وتاريخ ساعت ۱۶-۱۵ دروس علوم قرآني ۳ و علوم قرآني ۴ و در همان روز و تاريخ ساعت ۱۷-۱۶ آزمون قرآن و خاورشناسان و درايه الحديث و كلام ۱

يكشنبه مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۵-۱۴ آزمون مبادي فقه و اصول- مباني نقد و فهم حديث-تاثير قرآن در پيدايش علوم زبان عربي و در همان روز و تاريخ ساعت ۱۶-۱۵ آزمون سيري در نهج البلاغه و اهل البيت در قرآن و حديث و در همان روز و تاريخ ساعت ۱۷-۱۶ آزمون فقه الحديث ۱ و فقه الحديث ۲

سه شنبه مورخ ۹/۲/۹۳ ساعت ۱۵-۱۴ آزمون مفردات قرآن-جوامع حديثي- كلام ۲ و در همان روز و ساعت ساعت ۱۶-۱۵ آزمون كليات علم و رجال- شناخت ادعيه اهل البيت-منطق ۱و منطق ۲ و در همان روز و ساعت ساعت ۱۷-۱۶ دانش خانواده و جمعيت

چهارشنبه مورخ ۱۰/۲/۹۳ ساعت ۱۵-۱۴ آزمون مكاتب و روشهاي تفسير قرآن ۱ و مكاتب و روشهاي تفسير قرآن ۲ و در همان روز و تاريخ ساعت ۱۶-۱۵ آزمون تفسير ترتيبي۱ و تفسير ترتيبي ۳ و در همان روز و تاريخ ساعت ۱۷-۱۶ آزمون تفسير ترتيبي ۲ و تفسير ترتيبي ۴ برگزار مي گردد.

[ دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 ] [ 15:19 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
میانترم درس جمعیت و دانش خانواده استاد خانم دریانورد مورخ ۲۳/۹/۹۲ ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد.

آموزش 

[ شنبه هجدهم آبان 1392 ] [ 12:19 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
میانترم درس حقوق بیمه استاد آقای میرزایی روز دوشنبه مورخ ۲۷/۸/۹۲ ساعت ۹ صبح برگزار می گردد.

آموزش

[ شنبه هجدهم آبان 1392 ] [ 12:16 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
میانترم حسابرسی ۲ مورخ ۱۸/۹ ساعت ۹ صبح ۶ فصل اول

میانترم مدیریت تولید مورخ ۱۸/۹ ساعت ۱۲ ظهر ۵ فصل آخر

[ پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 ] [ 17:1 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
میانترم حسابرسی ۲ مورخ ۱۸/۹ ساعت ۹ صبح ۶ فصل اول

میانترم مدیریت تولید مورخ ۱۸/۹ ساعت ۱۲ ظهر ۵ فصل آخر

[ پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 ] [ 17:1 ] [ اسحاق رفعت نیا ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امکانات وب

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ